När?
10.10.2023 – 31.12.2023

Uppfinningspedagogik utomhus

Kapitlen i boken Keksimisen pedagogiikka, Uppfinningspedagogik, (Keksimisen pedagogiikka – Tiina Korhonen – Kaiju Kangas (toim.) | PS-kustannus) får fortsättning när handboken för utomhusundervisning (Ulkona opettamisen käsikirja) publiceras den 10 oktober 2023.

I handboken för utomhusundervisning publiceras ett kapitel om uppfinningspedagogik utomhus, som skrivits av nätverket Innokas ledare Tiina Korhonen och projektplanerare Emilia Mattila. I kapitlet närmar man sig utomhusundervisning ur uppfinningspedagogikens synvinkel och tillämpar det centrala elementet för uppfinningspedagogik, innovationsprocessen, som en del av utomhusundervisningen för elever i förskolan och årskurserna 1-6. Bekanta dig med boken på förhand här: www.ps-kustannus.fi/tuotteet/498587889.html