När?
05.10.2018 – 06.10.2018

 Mediautbilningscentret Metkas Stora Smedjan seminarium  

Mediautbildningscentret Metka är en landsomfattande organisation på mediefostran, vars centrala användare är barn, vuxna inom pedagogiska branschen samt föräldrar. Stora Smedjan seminariet har varje höst sedan år 1999 samlat lärare, bibliotekspersonal och ungdomsarbetare inom mediafostran till Helsingfors. Här kan pedagoger ta del av aktuella riksomfattande teman inom mediafostran samt få nya verktyg för sitt dagliga arbete. Innokas nätverket deltar i evenemanget båda dagarna. 

Mediautbildningscentret Metkas Stora Smedjan seminariet ordnas i år 5.-6.10. med temat ”Media gå in i känslor”.

Låt dig inspireras och ta del av en workshop kring virtuell verklighet 

Kati Sormunen från Innokas nätverket talar på evenemanget under fredagen den 5.10 kring rubriken ” Låt dig inspireras och bli kreativ” – förståelse för de känslor teknologin väcker. 

Under lördagen ordnar Innokas nätverket en workshop kring virtuell verklighet. 

Mer information på hemsidan.