När?
01.08.2019 – 31.12.2020

Nätverket Innokas startar under hösten 2019 upp projektet Greja tillsammans, som finansieras av Utbildningsstyrelsen. I projektet främjar man internationaliseringen av den grundläggande utbildningen genom Maker-verksamhet som stöder lärande av framtidskompetenser samt genom verksamhet som utvecklar förmågan att tänka. De lärare och elever som är med i projektet utvecklar det internationella maker-samarbetet både genom EU:s kodvecka och programmet Nordic Craft.

Följ med projektet i bloggen Global Innokas.