Materialet Code.org innehåller praktiska anvisningar för ibruktagandet av materialet Koodaustunti som finns tillgängligt avgiftsfritt på nätet.

I materialet finns anvisningar för lektionsförberedelser, hur lektionen fortgår, anvisningar för bedömningen och tips om extra övningar.

Code.org i undervisning i programmering (på finska)