I den andra delen av Hjälpmedel i programmeringsundervisning koncentrerar man sig på textbaserade programmeringsspråk och bland annat olika elektroniska plattformar och robotar som kan användas som hjälpmedel i undervisningen.

Före du ser på den här videon kan det vara bra att se på den första delen av videoserien Grunderna i programmering: Vad är programmering? och Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 1).