I samarbete med projektet Co4Lab, som finansieras av Finlands Akademi, utvecklar nätverket Innokas olika sätt att genomföra innovationsfostran som ett led i mångvetenskapliga lärområden. De mångvetenskapliga lärområden eller projekt som presenteras på videorna har genomförts i Koulumestarin koulu och Viikin normaalikoulu som deltar i projektet Co4Lab.

Exempel på projekt: ”Arjen haaste” (Vardagens utmaningar)

Exempel på projekt: ”Me ollaan keksijöitä” (Vi är uppfinnare)