Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av bruksanvisningen får du bekanta dig med grundstrukturerna inom Micro:bit och användningen av Micro:bit som programmeringsmiljö.

Micro:bit- Bruksanvisning