Bekanta dig med textbaserad programmering (C språk) med Arduino Grove.

I övningarna används Seeduino Lotus – kretskortet samt olika lättkopplade Grove komponenter. Vi programmerar trafikljus mm. I materialet finns även exempel på varifrån nödvändig utrustning kan beställas.

Innokas-Arduino-Grove PDF