Affischen – Programmering i undervisningen Bekanta dig med stigen grunderna i programmering med hjälp av Innokas nätverkets affisch. Stigen är uppbyggd enligt de krav läroplanen ställer på programmering i undervisningen samt på det utvecklingsarbete som Innokas nätverket bedrivid under 10 år. Affischerna delas ut i printade versioner på olika mässor som Educa och på IKT dagarna.

Programmering i undervisningen Affisch