Se första delen av videoserien Grunderna i programmering: Vad är programmering? och bli inspirerad av att undervisa i och lära dig om programmering och robotteknik!

Se första delen av videoserien Grunderna i programmering: Vad är programmering? och bli inspirerad av att undervisa i och lära dig om programmering och robotteknik!

Se också den andra och tredje delen av videoserien: Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 1) och Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 2).