Milloin?
05.06.2018 – 30.06.2020

Tavoitteena pelisuunnittelukilpailu peruskouluikäisille

Innokas-verkosto koordinoi Game it now! -hanketta, jossa kehitetään pelisuunnittelukilpailun konseptia peruskoulutasolle. Tavoitteena on luoda tietotekniikkataitojen oppimista tukeva oppilaita innostava toimintamalli, joka on opettajille helppo toteuttaa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Viope Education Oy:n sekä Innokas-verkoston opettajien ja oppilaiden kanssa. Mukana hankkeessa on verkoston opettajia ja oppilaita Lappeenrannasta, Tampereelta, Oulusta ja Kuopiosta.

Viope on suomalainen e-learning -alan yritys, jonka keskeinen tuote on ratkaisu ohjelmoinnin, pelikehityksen ja matematiikan oppimiseen sekä opettamiseen. Viopen koordinoima Game Development World Championships (GDWR) on vuosittain järjestettävä maailmanlaajuinen pelinkehityskilpailu, johon Game it now! -hankkeessa kehitettävä Junior Track pohjautuu.

Pelinkehityskilpailua suunnitellaan lukuvuoden 2018-2019 aikana. Mukana kehittämistyössä olevat opettajat oppilaineen osallistuvat toukokuussa 2019 Innokas-tapahtuman yhteydessä Lappeenrannassa järjestettävään pilottiturnaukseen. Pilottiturnauksen kokemusten pohjalta kilpailua kehitetään eteenpäin ja vuoden 2019-2020 aikana kilpailu julkaistaan avoimesti kaikille peruskouluikäisille. Tavoitteena on saada pelisuunnittelukilpailu osaksi jokavuotista Innokas-tapahtumaa, joka perinteisesti on keskittynyt robotiikkakisalajeihin. Hankkeen etenemistä voi seurata Innokas-verkoston blogista.