Milloin?
01.08.2019 – 31.12.2021

Innokas-verkosto on käynnistänyt syksyllä 2019 Opetushallituksen rahoittaman Innovatiivinen koulu -hankkeen, jossa kehitetään koko Suomen kattava sekä alueellisen että valtakunnallisen innovaatiotoiminnan verkosto hyödyntäen olemassa olevaa Innokas-verkoston ja Teknoluokkien hankkeiden toimintaa.

Hankkeessa kehitetään ”Innovatiivinen koulu”-konsepti, joka tukee koulujen digitalisaation kokonaisvaltaista ja jatkuvaa kehittämistä sekä oppimisen, opettamisen, johtajuuden että yhteistyöverkostojen toiminnan näkökulmista. Kehittämistyön keskeisinä toimijoina ja innovaattoreina ovat oppilaat, opettajat, koulun johto, vanhemmat ja yhteistyöverkostot kuten yliopistot.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Innokas-verkoston koordinaattorit ja yhteistyöyliopistot innovoivat ja kehittävät yhteistyössä ”Innovatiivinen koulu”-konseptin ja käytännön toiminnan digitaalisen yhteiskunnan teknologiaulottuvuudet huomioiden ja toiminnan kehittämiseen tutkimusta linkittäen. Hankkeen toisessa vaiheessa Innovatiivinen koulu -konsepti lanseerataan valtakunnalliseksi toimintamalliksi. Konseptin lanseerauksen avulla tuetaan sekä paikallista että alueellista koulujen digitaalisen ja innovatiivisen ekosysteemin ja toimintakulttuurin kehittämistä.

Seuraa hankkeen toimintaa Innokas-blogissa.