Milloin?
08.02.2023 – 12.04.2023
Lisätietoja
jukka.lehtoranta(at)helsinki.fi

Uutta luovat digityötavat käyttöön vertaisoppimisen verkostossa

Uutta luovat digityötavat -koulutus tarjoaa opettajille ja oppilaille uusia näkökulmia digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen. Koulutuksen ensimmäinen osio sisältää etäoppitunteja, joihin opettajat osallistuvat yhdessä oppilaiden kanssa. Näin uudet digityötavat pääsevät heti käytäntöön ja opettajat saavat konkreettisen esimerkin työvälineiden käytöstä. Etäoppitunteja täydentää ja syventää opettajalle suunnattu verkko-oppimismateriaali, yhteinen reflektioiltapäivä sekä omassa luokassa toteutettavat pienet opetuskokeilut.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja maksutonta. Se toteutetaan kokonaisuudessaan etänä. Kunnat/koulut  vastaavat opettajien sijaiskuluista.

Kohderyhmä 

Perusopetuksen luokan- ja aineenopettajat

Sisältö ja rakenne 

Koulutus koostuu neljästä osiosta: 1) Uutta luovat digityötavat käytännössä -etäoppitunnit, 2) Osallistavat opetuksen ja oppimisen digitaaliset välineet ja työtavat -reflektioiltapäivä, 3) Opetuskokeilut ja 4) Loppuwebinaari. 

Osa 1: Uutta luovat digityötavat käytännössä -etäoppitunnit

  • Toiminnallinen digiopetus käytännössä
   • Aika: ke 8.2. klo 910
   • Lähtölaukaus innovaatioprosessiin: lämmittely ja ideointi 
  • Tuunaa digitaitosi
   • Aika: to 16.2. klo 1213
   • Mitä taitoja haluaisin oppia ja miten näitä taitoja voisi kehittää?
  • Modernit teknologiat oppimisen apuna
   • Aika: ti 14.3. klo 910
   • Opitaan tekoälystä ja opetetaan tekoälyä
  • Hyödynnä teknologiaa uutta luovalla tavalla
   • Aika: ma 20.3. klo 1011
   • Innovaatioprosessi jatkuu, toiminnallinen ryhmätyö

Etäoppitunteja täydentää opettajille suunnattu verkko-oppimismateriaali, joka syventää tunneilla käsiteltyjä teemoja ja tarjoaa lisää ideoita uutta luovien digitaitojen harjoitteluun oman ryhmän kanssa.

Osa 2: Osallistavat opetuksen ja oppimisen digitaaliset välineet ja työtavat -reflektioiltapäivä

Aika: Ti 28.3. klo 1216

Iltapäivän aikana käydään läpi sekä etäoppituntien kokemuksia että oppitunteja täydentävän, opettajille suunnatun verkko-oppimismateriaalin antia ja syvennetään aiemmin opittua. Lisäksi ohjeistetaan opetuskokeilujen toteuttaminen omassa luokassa.

Osa 3: Opetuskokeilut

Aika: 28.3.–12.4. välisenä aikana

Kolmannessa osiossa opettajat suunnittelevat pienryhmässä, yhteistyössä muiden koulutukseen osallistuvien opettajien kanssa uutta luovan, digitaalista teknologiaa hyödyntävän opetuskokeilun ja toteuttavat sen omien oppilaiden kanssa. Ryhmät muodostetaan etäoppituntien aikana osallistujien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Opetuskokeilut esitellään päätöswebinaarissa. 

Osa 4: Loppuwebinaari

Aika: Ke 12.4. klo 1316

Loppuwebinaari sisältää asiantuntijanäköpuheenvuoroja uuttaa luovien digityötapojen hyödyntämiseen. Webinaarissa käydään myös läpi kokemuksia luokissa toteutetuista opetuskokeiluista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu  koulutukseen pe 3.2.2023 mennessä tällä lomakkeella.

Tervetuloa mukaan!