När?
25.01.2023 – 23.03.2023
Mer info
jukka.lehtoranta(at)helsinki.fi

Lär dig grunderna i programmering eller uppdatera ditt kunnande!

Turnén Intresserad av programmering och robotik?, som var mycket populär under åren 2016-2017, återvänder med ett förnyat koncept till nätverket Innokas repertoar. Kom med för att lära dig grunderna i programmering och datalogiskt tänkande eller uppdatera ditt kunnande. Fortbildningen svarar på behoven som finns i undervisning av programmering inom den grundläggande utbildningen, både ur klass-, och ämneslärarperspektiv. 

Genom att delta i fortbildningen får du både den nyaste kunskapen om vilka pedagogiska metoder som används i undervisning av programmering samt praktiska tips som du kan genomföra i din undervisning. 

Programmet är uppbyggt av korta, inspirerande filmer som deltagarna självständigt bekantar sig med, delar som förverkligas på distans och en turnédag som genomförs som en närträff på tio olika orter. Du kan delta i enbart den första delen av fortbildningen eller i alla tre delar. 

Målgrupp

Fortbildningen riktar sig till klass- och ämneslärare inom den grundläggande utbildningen. 

Innehåll och uppbyggnad

Fortbildningen består av tre delar. Den första delen förverkligas på distans och under dagen får vi en introduktion till pedagogiska frågeställningar inom programmering och datalogiskt tänkande, med hjälp av praktiska tips och nya forskningsresultat. Den andra delen förverkligas som närstudier i form av en turné: på tio olika orter i Finland genomförs workshopeftermiddagar med samma innehåll. Under närträffen deltar du i två funktionella workshoppar. Workshopparna väljs i samband med anmälningen till fortbildningen. Den tredje delen av fortbildningen genomförs på distans och den består av distanslektioner som riktar sig till olika årskurser. Under distanslektionerna berättar lärare och elever om försök som de genomfört i undervisningen med temat programmering och datalogiskt tänkande. Elever och lärare deltar även i att lösa en gemensam, spelifierad programmeringsutmaning.   

Del 1: Introduktion till pedagogiska frågeställningar inom programmering och datalogiskt tänkande (distans)

Tid: ons 25.1. kl. 12–16

Del 2: Hands-on -turnédagar, kl. 8.30–15.30

Orter och tidpunkter:

   • Tors 2.2. Helsingfors
   • Tors 9.2. Åbo
   • Fre 10.2. Uleåborg
   • Tis 14.2. Villmanstrand
   • Ons 15.2. Kuopio
   • Tors 16.2. Lojo
   • Tors 16.2. Larsmo (svenskspråkig)
   • Mån 20.2. Kontiolahti
   • Ons 22.2. Tammerfors
   • Ons 22.2. Rovaniemi

Workshoppar, välj två i samband med anmälningen:

   • “Modig robotik” (Rohkeasti robotiikkaan)
    Genom att bygga och programmera robotik har man möjlighet att lära sig programmering och öka förståelsen för samhället som omger oss. Förutom programmering och byggande är robotik ett utmärkt hjälpmedel för att undersöka olika fenomen. I workshoppen fokuserar man på att integrera robotik som en del av innehållen i de olika läroämnena och att bekanta sig med forskning som ligger som grund för för undervisning av robotik och fungerande undervisningsmetoder.
   • “Kreativ making” (Luovasti maker-tekemisen maailmaan)
    Målet för making är att lära produktion och redigering av digitala produkter istället för att konsumera dem. Under workshoppen fästs uppmärksamhet vid utvecklandet av lärarens kunnande: med hurdana metoder kan man med hjälp av making effektivt lära ut och utveckla färdigheter inom programmering och datalogiskt tänkande? Hur kan man kombinera making med undervisning i olika läroämnen?
   • “Dyk in i spelskapande” (Sukellus pelien tekemiseen)
    Med hjälp av spelskapande och programmering lär vi oss att utnyttja olika färdigheter både i spelskapande och i andra digitala produkter. Samtidigt ser vi hur mångsidigt man kan använda sig av spel som man själv gjort för att undersöka olika fenomen. Under workshoppen bekantar vi oss med olika sätt att skapa enkla digitala spel och att använda oss av dem som en del i den dagliga undervisningen.  
   • “Programmera din egna artificiella intelligens” (Opeta oma tekoälysi)
    Artificiell intelligens används kontinuerligt i vår vardag och alltid kan vi inte känna igen eller beakta dess inverkan. Att programmera artificiell intelligens, eller egentligen lära den, är lätt att komma igång med, men det är stundvis krävande att uppnå ett tillförlitligt slutresultat. Under workshoppen observerar vi var artificiell intelligens används, testar att lära artificiell intelligens och bekantar oss med praktiska verktyg som kan användas i undervisningen. 

Del 3: Distanslektioner, läraren deltar i dem tillsammans med sina elever

Tidpunkter: 

   • Årskurserna 1-3: 16.3. kl. 9.00–10.30
   • Årskurserna 4-6: 21.3. kl. 9.00–10.30
   • Årskurserna 7-9: 23.3. kl. 9.00–10.30

Anmälningar

Anmälningstiden till fortbildningen är slut.

 

Välkommen med!