När?
01.08.2019 – 31.05.2020

Hur har teknologin utvecklats från historiens dunkel till nutiden? Hur skapar teknologin välmående i vardagen? Hur fungerar de tekniska prylarna i vår vardag? 

I skolan kan man närma sig vardagsteknologi på ett meningsfullt sätt genom att greja, undersöka, uppfinna och experimentera. Fortbildningshelheten “Vardagsteknologi i den grundläggande utbildningen” erbjuder verktyg för planering och förverkligande av mångvetenskapliga lärområden om vardagsteknologi. Verksamheten har sin grund i den pedagogiska modellen av innovationsfostran och de mångsidiga kompetenserna i läroplanen.

Målgrupp

Fortbildningshelheten “Vardagsteknologi” riktar sig till alla lärare inom den grundläggande utbildningen. Helheten är en fortsättning till de populära fortbildningarna “Nyskapande mångvetenskapliga lärområden” och “Ivrig och innovativ”. 

Fortbildningsorter för närstudietillfällena

Närstudietillfällena ordnas på följande orter:

 • Esbo
 • Helsingfors
 • Åbo
 • Tammerfors
 • Kuopio
 • Villmanstrand
 • Larsmo
 • Lojo
 • Joensuu
 • Uleåborg
 • Rovaniemi

Tidtabell för fortbildningen 

Fortbildningen består av fyra delar:

Del 1: Vardagsteknologi i den grundläggande utbildningen

 • På distans, studierna genomförs självständigt i egen tidtabell under tiden 11/2019-01/2020

Del 2: Vardagsteknologi Hands on!

 • Två dagars närstudietillfälle 13.-14.2.2020

Del 3: Mångvetenskapliga lärområden i praktiken

 • Ett mångvetenskapligt lärområde som genomförs i den egna skolan under våren 2020 
 • Möjlighet att få handledning och stöd på distans

Del 4: Vardagsteknologi-mässa: teman “dela med sig”, bedömning och reflektion

 • OBS! Den inplanerade träffen fredagen den 24.4 ordnas på nätet pga. coronavirussituationen. Fortbildarna kontaktar deltagarna och ger närmare anvisningar.

Anmälningar

Anmälningstiden till fortbildningen är slut.