När?
17.04.2024 – 19.04.2024
Mer info
sorella.karme(at)helsinki.fi

DigiErko-utbildningen, EU Kodveckan och Innokas-turneringen presenteras på ITK-konferensen

Nätverket Innokas är representerat på många olika sätt i ITK-konferensen som äger rum i Aulanko, Tavastehus 17.–19.4.2024. Kom till vår utställningsmonter i entréhallen och ta del av aktuella evenemang och de senaste nyheterna inom nätverket! Nätverkets utvecklingsarbete presenteras också i konferensprogrammet:

  • ”Kohti digipedagogista kehittäjätoimijuutta – DigiErko in action!” (“Bli en digipedagogisk utvecklingsagent – DigiErko in action!”), föreläsningssal 21, to 18.4. kl. 11.15–11.45: Vad går specialiseringsutbildningen Lärande och undervisning i digitala miljöer (DigiErko) ut på? Vilka är målen för utbildningen och vilken typ av utvecklingsarbete genomför lärarna som en del av utbildningen? Under den här presentationen får du höra om möjligheterna med digitala lärmiljöer och innehåll som stödjer arbetet som utvecklingsagent. Presentationens fokus är på lärare som berättar om utbildningen samt olika utvecklingsprojekt som genomförts på olika skolstadier samt vilken inverkan de haft på verksamheten.
  • ”Mikä ihmeen ApuÄly Freestyle? Tekoäly, ohjelmointi ja robotiikka Innokas-turnauksen keskiössä” (“Vad i hela friden är AI Freestyle? Artificiell intelligens, programmering och robotik i centrum för Innokas-turneringen”) föreläsningssal 21, to 18.4. kl. 12.00–12.30: Kom och lär dig om nätverket Innokas programmerings- och robotikturnering och hur den kan stödja utvecklingen av innovations-, programmerings- och robotikkunnande hos barn och unga. Presentationens fokus är på den nya tävlingsgrenen ApyÄly Freestyle, i vilken man utnyttjar artificiell intelligens för att skapa nya uppfinningar. Förutom att bekanta dig med tävlingsgrenarna får du delta i en snabbutmaning relaterad till ApuÄly Freestyle, som du kan ta i bruk genast efter konferensen med dina elever.
  • ”Koulutelkkarista etäoppitunteihin – EU:n koodausviikolla oppilaat ja opettajat yhdessä jatkuvan oppimisen äärellä”, (“Från Skol-TV till distanslektioner – elever och lärare lär sig tillsammans under EU Kodveckan”): AREENA-salen, to 18.4. kl. 16.15–17.00: Nätverket Innokas ansvarar för koordineringen av aktiviteterna under EU Kodveckan i Finland. Under de tre senaste åren har Kodveckan i oktober kulminerat i mycket populära distanslektioner. Under distanslektionerna har elever och lärare bekantat sig med bl.a. datalogiskt tänkande, planering av spel, artificiell intelligens och maskininlärning. Vad möjliggör distanslektionerna, hur lär man sig under lektionerna och hur kan du delta tillsammans med dina elever? Presentationen innehåller synpunkter från såväl distanslektionernas instruktörer som deltagare, inklusive elever som agerat som instruktörer för distanslektioner.

Läs mer om programmet under ITK-konferensen här.

Vi ses i Tavastehus i april!