När?
10.10.2018 – 31.05.2019

Teknologiklubbar runtom i Finland

Hösten 2018 startar Innokas-klubbarna sin verksamhet i Uleåborg och under våren 2019 sprids verksamheten till flera orter. Klubbar kommer att ordnas runtom i Finland och som en viktig målgrupp ser man speciellt flickor. En förhoppning är att flickor kunde bli mer intresserade av teknologibranschen mha. klubbarna.

Även Utbildningsstyrelsen anser klubbverksamheten vara värdefull och klubbarnas beskyddare är Olli-Pekka Heinonen.

Verksamheten byggs upp kring tre teman

Klubbarna byggs upp kring tre alternativa teman: Maker, textilstajlande och EV3-robotik. Till varje klubbort skapas en eller två klubbar kring de alternativa temana. Klubbarna fungerar som workshoppar vilka leds av fortbildade ledare från Innokas-nätverket.

I Maker-workshoppen är temat för det första året “drömrummet”. Projektet förverkligas mha. micro:bit, 3D-printrar och hantverkande. Drömrummet var temat för klubben som startade i Uleåborg i oktober, så mera om det projektet kan läsas i Innokas-bloggen.

I textilstajling-workshoppen jobbar man med textilier som eleverna själv tagit med sig hemifrån. Textilierna stajlas genom att man syr in elektronik i dem. Man använder sig bl.a. av vinylskärare (logotyper och andra märken på textil), micro:bit och annan extra utrustning (ljus, ljud, rörelse och annan programmerbar logik).

EV3-robotikworkshoppen byggs upp kring temat “robotsällskapsdjur”. Man kan skapa kläder, koppel, halsband, matskålar, ett hem osv. till sällskapsdjuret.  puolestaan rakentuu robottilemmikin ympärille. I arbetet använder man sig av sensorer och mekanik, och man kan även bygga omgivningen att reagera på sällskapsdjuret.

Verksamhet på 11 orter under pilotåret

Innokas-klubbar kommer under det första verksamhetsåret att ordnas på Innokas-nätverkets koordinatororter: Helsingfors, Esbo, Åbo, Tammerfors, Villmanstrand, Kontiolahti, Kuopio, Jyväskylä, Larsmo, Uleåborg och Rovaniemi. Målet är att sprida verksamheten även till andra orter efter pilotåret.

Första klubben startade i Uleåborg i hösten 2018. Kika här hurdana drömrum bildades i Uleåborg!

Info om klubbar på andra orter kan läsas här fr.o.m. december. På kanaler för sociala medier kan man hitta inlägg från klubbarna med hashtaggen #innokas2018 och  #intohimonaoppiminen.

Innokas-klubbarnas verksamhet finansieras mha. Innokas-faddrar. Läs mera här!

Innokas-klubbarna möjliggörs av OP ja Enfuce