När?
01.08.2017 – 31.07.2019

Målet är att utveckla en lärstig för innovationsfostran

I den första fasen (2017–2018) av projektet Make it now! utvecklas förverkligandet av makerkulturen i grundskolorna i ett samarbete mellan de regionala koordinatorerna inom nätverket Innokas och de regionala samarbetsskolorna. I utvecklingsarbetet prioriteras framförallt granskning av makerkulturen med beaktande av innovationsfostran som utvecklats inom nätverket Innokas samt läroplanen för den grundläggande utbildningen. På basis av den praxis som utvecklas skapas lärstigen för innovationsfostran (från förskolan till årskurs 9).

Spridning av resultatet

Resultatet av utvecklingsarbetet och lärstigen för innovationsfostran sprids i projektets andra fas 2018–2019. Resultatet sprids i samband med olika regionala och riksomfattande evenemang som arrangeras av nätverket Innokas samt i samband med riksomfattande utbildningsevenemang som t.ex. vid EDUCA-mässan, Utbildningsstyrelsen evenemang och ITK-konferensen och via sociala medier. Följ projektets verksamhet och framfart i nätverkets blogg.