När?
16.03.2022 – 31.05.2022
Mer info
leenu.juurola(at)helsinki.fi

Ivrigt och växande sinne – webbinarier våren 2022

Webbinarieserien Ivrigt och växande sinne fortsätter i mars. Vårens tema är digipedagogiska färdigheter och samarbetsmetoder. Webbinarierna riktar sig till personal inom den grundläggande utbildningen, lärare, rektorer, utvecklare av utbildningsverksamhet och andra av temat intresserade. Webbinarieserien är avgiftsfri och den förverkligas i samarbete av det av Utbildningsstyrelsen finansierade fortbildningsprojektet Innovativa lärare.

Anmäl dig till webbinarierna med denna enkät. Länken till webbinariet och deltagaranvisningar skickas till de anmälda ca en vecka innan webbinariet äger rum. Vänligen meddela om eventuell avbokning i god tid, så att vi kan planera fortbildningen enligt rätt deltagarantal.

 

Webbinarium 1: Att utveckla en innovativ skola i praktiken

Tid: Ons 16.3. kl. 14.30-16

Fortbildare: Leenu Juurola, projektchef för nätverket Innokas & utvecklingslärare från projektet Innovativ skola

Hur utvecklar man en innovativ skola genom att möjliggöra olika aktörers delaktighet? Hur kan man i praktiken förverkliga modellen för en innovativ skola och förankra den i skolans vardag? I webbinariet bekantar vi oss med ett övergripande sätt att utveckla skolan utifrån tre olika nivåer: lärarens, teamets och hela skolans. Under webbinariet delar utvecklingslärare som deltagit i projektet Innovativ skola med sig av sina erfarenheter, lyckanden och utmaningar då de tillämpat modellen i sin egen skola.

Webbinarium 2: Att utveckla och utvärdera digipedagogiska färdigheter

Tid: To 31.3. kl. 14.30-16

Fortbildare: Markus Packalén, fortbildare för nätverket Innokas, Rajakylän koulu, Uleåborg och Essi Vuopala, Uleåborgs universitet

Ett av de centrala kraven som ställs på lärare idag är digipedagogiska färdigheter. Det fästs mera uppmärksamhet nu än tidigare vid om läraren har kunskap om att utnyttja och tillämpa teknologi så att det stödjer elevernas lärande och kompetensen att lära sig att lära. Digipedagogiska färdigheter betyder lärarens färdigheter att kunna planera, genomföra och utvärdera lärande i olika läroämnen med hjälp av teknologi. Vad betyder digipedagogik i praktiken och hur kan läraren på ett pedagogiskt motiverat sätt utnyttja teknologi i sin undervisning? I webbinariet fördjupar vi oss i frågan och samtidigt erbjuder och samskapar vi fungerande digipedagogiska lösningar som underlättar vår lärarvardag. Under webbinariet betraktar vi utvecklingen av digipedagogiska färdigheter som ett kontinuum. Vi bekantar oss med olika sätt att strukturera, utvärdera och systematiskt utveckla elevens digifärdigheter i olika årskurser och olika läroämnen.

Webbinarium 3: Praktiska modeller för teamarbete och samundervisning

Tid: Ons 13.4. kl. 14.30-16

Fortbildare: Jukka Lehtoranta, regionkoordinator för nätverket Innokas & utvecklingslärare inom nätverket Innokas

Under webbinariet bekantar vi oss med olika sätt att förverkliga teamarbete och samundervisning samt med vetenskapliga forskningsresultat om goda och dåliga sidor med de olika modellerna. Under webbinariet presenterar Jukka Lehtoranta, regionkoordinator för nätverket Innokas, de olika modellerna och utvecklingslärare från olika Innokas-projekt delar med sig av praktiska erfarenheter.

Webbinarium 4: Företagssamarbete som resurs för samutveckling och försökskultur

Tid: Ti 26.4. kl. 14.30-16

Fortbildare: Jussi Näykki, regionkoordinator för nätverket Innokas, Rajakylän koulu, Uleåborg & företagare Pekka Selin, Escape Rooms

De första teknologibetonade klasserna i Finland grundades i Rajakylän koulu i Uleåborg. I dessa klasser är det pedagogiska fokuset på problembaserat, aktivt och gemensamt lärande samt på elevens aktiva roll och företagsfostran. Jussi Näykki, utvecklare av Teknoluokka-pedagogiken, och företagare Pekka Selin (Escape Rooms) berättar om ett enastående samarbetsprojekt: flyktrummet Den förbannade skolan (Kirottu koulu) som gjorts av elever till företagslokaler i centrum av Uleåborg och som blev ett populärt besöksmål för familjer. Under fortbildningen berättas hurdant samarbetet både ur skolans och företagets synvinkel är: Vad kräver samarbetet; vad ger det och varför lönar det sig? Hur framskrider processen? Varför ger företagare av sin värdefulla till till skolor?

Kom med på aktuella fortbildningar!