När?
01.01.2023 – 31.12.2023

Ny bok Invention Pedagogy – The Finnish Approach to Maker Education

Invention Pedagogy – “uppfinningspedagogik”, är en finsk metod för maker- och STEAM-pedagogik. Inom uppfinningspedagogiken kopplar man ihop uppfinningar förutom med STEAM-ämnen även mångvetenskapligt med andra läroämnen som t.ex. modersmål (berättande) eller gymnastik (t.ex. dans med robotar). I Finland är slöjdämnet och hantverkstraditionen något som skiljer sig från många länder. Det här ger uppfinnare möjlighet att utnyttja material på ett mångsidigt sätt samt skapa kreativa idéer och försök med hjälp av planering och formgivning.

Kapitlen i boken Invention Pedagogy – The Finnish Approach to Maker Education tar läsaren till uppfinningspedagogikens rötter och betraktar den teoretiska bakgrunden för uppfinningsprojekt samt hur de förverkligas både när det kommer till planering, genomförande och bedömning. Avslutningsvis betraktas innovationer och uppfinningspedagogik som ett led i utvecklingen av hela skolan.

Bekanta dig med den avgiftsfria boken här. Boken har skrivits i samarbete med forskare och lärare inom nätverket Innokas och projektet Growing Mind.