När?
25.01.2023 – 26.04.2023
Mer info
emilia.mattila(at)helsinki.fi

Delta i fortbildning för att få idéer till skapande med hjälp av teknologi och lekfull programmering

Utveckla ditt kreativa teknologikunnande i barngruppen och i din arbetsgemenskap inom småbarnspedagogiken! Låt dig inspireras av nya, kreativa idéer för  “teknologigrejande” och bekanta dig med lekfull programmering och undervisning av datalogiskt tänkande inom småbarnspedagogiken! Genom att delta i fortbildningen får du praktiska tips som du genast kan förverkliga i daghemmet och stöd för det fortsatta arbetet. Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och den är avgiftsfri. Den egna kommunen, skolan eller daghemmet står för vikariekostnader. 

Målgrupp

Personal inom småbarnspedagogiken 

Innehåll och uppbyggnad

Fortbildningen består av tre delar: 1) introduktionsträff på distans, 2) närstudiedag på sju olika orter samt 3) avslutningsträff på distans. Ifall du vill kan du delta enbart i första delen eller i hela fortbildningen.

Del 1: Introduktionsträff (distans)

Tid: On 25.1. kl. 12-16 

I den första delen av fortbildningen bekantar vi oss med den nyaste utvecklingen och forskningen inom nyskapande teknologikunnande samt betydelsen av undervisning i programmering i ett digitalt samhälle och i barnens vardag. Vi kopplar ihop diskussionerna med läroplanerna för småbarnspedagogik och förskoleundervisningen samt material och innehåll inom programmet Nylitteracitet. I den första delen betraktar vi teknologi som en del av den byggda miljön och samhället och visar på olika pedagogiska syften och möjligheter till att använda nyskapande teknologi i undervisningen. Vi får även en inblick i betydelsen av innovationer och kreativitet för lärande, undervisning och utveckling av hela arbetsgemenskapen. 

Introduktionsträffen ordnas på distans gemensamt för fortbildningarna Kreativt teknologikunnande till småbarnspedagogiken och Intresserad av programmering och robotik 2.0? för den grundläggande utbildningen. Programmet består av både delaktiggörande moment och funktionella övningar. 

Del 2: Närstudiedag

Orter och tidpunkter (alla orter kl. 8.30-15.30):

   • On 8.2. Helsingfors
   • On 15.2. Villmanstrand
   • On 15.2. Tammerfors
   • To 16.2. Uleåborg
   • To 16.2. Esbo (finsk- och svenskspråkig fortbildning)
   • Ti 21.2. Rovaniemi
   • On 1.3. Åbo

Under närstudiedagen utvecklas deltagarnas teknologikunnande med hjälp av lekar, aktiviteter, undersökningar och försök. Utnyttjandet av teknologi övas kreativt och tillsammans. Som stöd för arbetet finns en mängd olika material och redskap. I workshoppen gör man olika försök med hjälp av inspirerande och motiverande metoder genom att använda olika teknologier som t.ex. “teknogrejande”, nybörjarrobotik och nybörjarprogrammering. 

Under närstudiedagen presenteras även olika digitala plattformar som är i bruk i deltagarens egen kommun. Plattformarna utnyttjas för att dela försöken och utvecklingsarbetet. Under dagens lopp skapar deltagarna en plan för ett undervisningsförsök, som förverkligas i den egna barngruppen innan den sista delen av fortbildningen.

Del 3: Avslutningsträff – vi delar våra projekt och reflekterar kring våra erfarenheter (på distans, områdesvis)

Tid: Områdesvis on 26.4.2023 kl. 12-16

Under avslutningsträffen (på distans) får deltagarna med hjälp av digitala plattformar  presentera försöken som förverkligats inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt ge respons på varandras arbete. I den sista delen handleds deltagarna att dela med sig av sitt nya kunnande inom den egna enheten och att fortsätta nätverkandet med lärarna som deltagit i fortbildningen.

Anmälningar

Anmäl dig till fortbildningen senast fredagen den 13.1.2023 här.

Välkommen med!