När?
04.10.2019 – 04.10.2019

Nätverket Innokas deltar seminariet Oivallus, som arrangeras av Centret för mediefostran Metka, i biblioteket Ode den 4.10. med föredraget Uthållighet, styrka och mod av innovationer för lärande! samt workshoppen “Underliga maskiner, roliga uppfinningar”. Kom med! Tilläggsinformation och närmare tidtabell uppdateras på de här sidorna i början av september.

Föredrag: Uthållighet, styrka och mod av innovationer för lärande!

På vilket sätt stödjer olika teknologibaserade uppfinningsprojekt utvecklingen av framtidskompetenser hos barn och unga? Under anförandet får du ta del av exempel och resultat från uppfinningsprojekt som förverkligats i nätverket Innokas och projektet Growing Mind. Du får även veta hur lärare fortbildas inom dessa ämnesområden.

Workshop: Underliga maskiner, roliga uppfinningar

Kom för att hitta din inre uppfinnare! I workshopen bekantar vi oss med innovationsprocessen och testar att skapa uppfinningar tillsammans. Som inspiration för workshoppen fungerar boken Sixtens & Blixtens underliga uppfinningar. Under workshoppen får deltagarna använda sig av sina egna erfarenheter och skapa tillsammans en prototyp av en egen uppfinning. Syftet med workshoppen är att skapa meningsfulla och nyttiga sätt för deltagarna att jobba med innovationer. Välkommen med att fundera vad som inspirerar dig!