Material Class: Årskurserna 7-9

Micro:bit del 5: Bygg en kompass

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet bekantar du dig med den digitala kompassen som är inbyggd i Micro:bit.

Micro:bit – Kompassprogrammering

Micro:bit del 6: Koppla ihop apparater

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet får du öva dig att koppla en LED-lampa, summer och motor till Micro:bit.

Micro:bit – Vi kopplar in en apparat

Micro:bit del 7: Så används pinsen

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet bekantar du dig med att överföra data till och från Microbit med hjälp av anslutningspinnar.

Micro:bit – Så används pinsen

Micro:bit del 8: Brytare

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet övar du dig att koppla en brytare till Micro:bit.

Micro:bit – Brytare

Micro:bit del 9: Servomotor

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet övar du dig att koppla en servomotor till Micro:bit.

Micro:bit – Koppling av servomotor

Micro:bit del 10: Ljud

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Med hjälp av det här materialet blir du bekant med hur du kopplar högtalare, hörlurar och summer till Micro:bit.

Micro:bit – Vi kopplar ljud

Micro:bit del 11: Koppla en radio till Micro:bit

Med hjälp av det här materialet i 12 delar får du bekanta dig med användningen av Micro:bit i undervisningen i programmering och robotteknik. Materialhelheten ger tips och råd för att komma igång med grunderna i användningen av Micro:bit och lära dig grundläggande begrepp i programmering och robotteknik.

Det här materialet lär dig hur du kopplar en radio till Micro:bit och med hjälp av blockprogrammering.

Radiokoppling mellan Micro:bits