Material Class: 2. stadiet

Grunderna i Lego EV3

Materialet Grunderna i EV3 (EV3 perusteet) lär grunderna i användningen av hårdvaran och i programmering. Vi sätter igång genom att presentera robotens delar, öppna programmet och göra enkla kommandon. Uppgifterna blir svårare efter hand och i slutet finns exempel på öppna uppgifter som kan genomföras med robotarna.

Materialet följer uppgifterna i utbildningen Är du intresserad av kodning och robotteknik som utarbetats av nätverket Innokas.

Grunderna i Lego EV3 (på finska)

Exempel på projekt som genomförts inom innovationsfostran i skolor

Inom nätverket Innokas utvecklas olika sätt att förverkliga innovationsfostran för att stödja lärandet av färdigheter som behövs på 2000-talet. Nedan finns tre exempel på projekt som genomförts inom innovationsfostran i olika skolor. Skolorna deltog under hösten 2017 i Innokas-utmaningen Robotarna bygger i framtiden och genomförde mångsidiga projekt inom innovationsfostran. Här kan du läsa mer om utmaningen från hösten 2017.

Projektbeskrivningar och videor

Huovilan koulu: AT-apuri (AT-medhjälpare). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Kalevalan koulu: Rapi-robotti (Roboten Rapi). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Sammonlahden koulu: Tulevaisuuden murkina (Framtidens mat). Se videon och läs projektbeskrivningen här. (på finska)

Mångvetenskapliga lärområden

I samarbete med projektet Co4Lab, som finansieras av Finlands Akademi, utvecklar nätverket Innokas olika sätt att genomföra innovationsfostran som ett led i mångvetenskapliga lärområden. I den här videoserien i fyra avsnitt pratar Kai Hakkarainen, professor för den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet, om kunskapsskapande processer i mångvetenskapliga läromården, hur man stödjer lärandet med hjälp av digital teknologi och bedömer mångvetenskapliga läromåden.

Del 1, Kunskapsskapande processer inom mångvetenskapliga läromården (på finska)

Del 2, Att stödja lärandet med hjälp av digital teknologi (på finska)

Del 3, Bedömningens syfte inom mångvetenskapliga lärområden (på finska)

Del 4, Praxis för bedömningen som sporrar lärandet och motivationen (på finska)

Grunderna i programmering del 3: Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 2)

I den andra delen av Hjälpmedel i programmeringsundervisning koncentrerar man sig på textbaserade programmeringsspråk och bland annat olika elektroniska plattformar och robotar som kan användas som hjälpmedel i undervisningen.

Före du ser på den här videon kan det vara bra att se på den första delen av videoserien Grunderna i programmering: Vad är programmering? och Hjälpmedel i programmeringsundervisning (del 1).

Asimov – mina första robotar

Boken Ensimmäiset robottini (mina första robotar) leder dig in i EV3-robotarnas värld och grafisk programmering genom praktiska uppgifter.
Övningarna i boken börjar från grunderna i att bygga en egen EV3-robot och grunderna i programmering. Gradvis framskrider de till mer krävande övningar. Du kan lära dig EV3-prgrammering på egen hand eller utnyttja materialet för att bygga upp en mångsidig undervisningshelhet.

Asimov – mina första robotar (på finska)